Onze huisregels

Als huurder biedt annex 34 je maximale ondersteuning bij het organiseren van een onvergetelijke professionele activiteit. In ruil vragen we je rekening te houden met onze voorwaarden.

  1. AANVAARDING IN GOEDE STAAT

De verhuurder biedt de ruimte aan en de huurder aanvaardt het goed in de staat waarin het zich bevindt, in goede staat van onderhoud, veiligheid, hygiëne en conform met de geldende wetgeving.

  1. BESTEMMING EN GEBRUIK

Het goed is uitsluitend bestemd voor kortstondig verhuur voor vergaderingen, bedrijfsmeetings, brainstormsessies, opleidingen, trainingen, workshops, fotoshoots, besprekingen, kunstvoorstellingen, boekvoorstellingen, … De huurder gebruikt de ruimte niet als verkoopruimte of commerciële ruimte. Wijzigingen door de huurder aan de bestemming of het gebruik van het goed zijn niet toegelaten.
De verhuurder stelt het pand volledig gepoetst en in nette staat ter beschikking van de huurder. Na gebruik zet de huurder alles op zijn oorspronkelijke plaats terug en ruimt hij het afval op. Bij het niet naleven van deze voorwaarden wordt 100 euro extra schoonmaakkosten aangerekend.

  1. OVERDRACHT EN ONDERVERHUUR

Het is de huurder niet toegestaan zijn rechten en plichten als huurder over te dragen of de ruimte (onder) te verhuren aan derden.

  1. HUURPRIJS, BETALING EN VOORWAARDEN

De verhuurder en de huurder komen een huurprijs overeen.
De boeking is pas definitief als een voorschot van 50% van deze huurprijs betaald is. De rest van het bedrag moet minstens 7 dagen na gebruik betaald worden. Pas na volledige betaling krijgt de huurder toegang tot het gebouw.
De verhuurder kan de huurovereenkomst opzeggen wegens onvoorziene omstandigheden. In dat geval wordt de huurder zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van de annulering van het huurcontract en wordt het reeds betaalde bedrag onmiddellijk teruggestort.

  1. VERBRUIK EN KOSTEN

In de huurprijs zijn alle kosten aangaande nutsvoorzieningen
(bv. water, elektriciteit en internet) inbegrepen.
De huurder verbindt er zich toe, het verhuurde goed en zijn inhoud in alle situaties te behandelen als een goede huisvader. Dat betekent: het sluiten van ramen en deuren bij wind/regen, respect voor het meubilair, het afsluiten van de ruimte bij afwezigheid, …

  1. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HUURDER

De huurder is aansprakelijk voor elke schade berokkend aan het gehuurde goed, toegebracht door hem zelf en/of door de personen die de ruimte hebben betreden. Voor zijn vertrek meldt de huurder eventuele schade.

  1. VERANTWOORDELIJKHEID BIJ ONGEVALLEN EN INBRAAK

De verhuurder is niet verantwoordelijk voor ongevallen die in en/of rondom de ruimte gebeuren gedurende de looptijd van de huur.
De huurder is verantwoordelijk voor diefstal van en schade aan de inboedel als de diefstal gebeurt zonder sporen van inbraak. Bijvoorbeeld in geval van het vergeten afsluiten van ramen en/of deuren bij afwezigheid.

  1. RECHTSBEVOEGDHEID

Eventuele geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de ondernemingsrechtbank in Gent. Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info